Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Aktualności Asesor Sądowy Sądu Rejonowego w ...

Asesor Sądowy Sądu Rejonowego w Głubczycach Kamil Nowecki ustanowił kuratora dla nieznanych z miejsca pobytu pozwanych Doroty Germańskiej i Jacka Germańskiego postanowieniem Sądu z dnia 22 maja 2018r w sprawie sygn. akt I C 138/18

Dodano: 2018-05-24 12:59:56             Zmodyfikowano: 2018-05-24 12:59:56
Rejestr zmian
Sygn. akt I C 138/18
P O S T A N O W I E N I E
22 maja 2018 roku
Sąd Rejonowy w Głubczycach, I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: Asesor Sądowy Sądu Rejonowego Kamil Nowecki
po rozpoznaniu 22 maja 2018 roku w Głubczycach
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Gminy Głubczyce
przeciwko Dorocie Germańskiej, Jackowi Germańskiemu
o eksmisję
postanawia
 
1.    ustanowić dla nieznanych z miejsca pobytu pozwanych Doroty Germańskiej i Jacka Germańskiego kuratora procesowego w osobie pracownika Sądu Rejonowego w Głubczycach Kazimiery Pawlisz;
2.    o ustanowieniu kuratora ogłosić przez wywieszenie niniejszego postanowienia w budynku oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Głubczycach, a także w Urzędzie Miejskim w Głubczycach na okres 1 miesiąca.
 
"Wniosek i inne pisma procesowe wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia zastępowanej strony procesowej lub osoby uprawnionej do jej zastępowania”
 


2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Głubczycach.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.